ניוזלטר


סיכום קדנציה – ח"כ איילת שקד
ח"כ איילת שקד - סיכום קדנציה | הכנסת ה 19
חברים יקרים,

לאחר תקופה קצרה מאד אך עמוסה לרוב אנו מוצאים את עצמנו מול בחירות חדשות.
בזכות הכח שנתתם לי ובזכות אמונכם בי, נבחרתי לכהן כחברת כנסת בבחירות האחרונות.
בשנתיים הללו כיהנתי כיו"ר סיעת הבית היהודי ויו"ר הוועדה לשוויון בנטל, תפקידים חשובים ומלאי אחריות, שאפשרו לי להבין כיצד עובדת המערכת הפוליטית מבפנים, להבין את עבודת הכנסת, לצבור ניסיון וכמובן להיות בקשר הדוק עם השטח.


ברצוני להביא בפניכם סיכום קצר של פעילותי בכנסת בקדנציה האחרונה.

באפשרותכם לנווט בין התחומים השונים ע"י לחיצה על הנושאים הבאים:

הצעות חוק ועדות שדולות קשר עם הציבור בנימה אישית הצטרפו אליי
ח"כ איילת שקד : הצעות חוק בתחום הבטחון
החוק למניעת שחרור מחבלים:
הצעת החוק קובעת כי בית המשפט, שהרשיע אדם ברצח, רשאי להגדיר את הרצח "כרצח בנסיבות מחמירות". אם מעשה הרצח יוגדר ככזה, משמעות הדבר תהא כי וועדת השחרורים המיוחדת, אשר דנה בשחרורם של אסירים, לא תוכל להמליץ להקל בעונשו של האסיר בטרם חלפו לפחות 15 שנים מהיום שבו החל לרצות את מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ 40 שנה.
כמו כן, אדם אשר הורשע ברצח בנסיבות מחמירות לא יוכל להשתחרר במסגרת עסקאות מדיניות עתידיות.

** החוק עבר בקריאה שניה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

ח"כ איילת שקד - חוק למניעת שחרור מחבלים
החוק להחמרת ענישה לפולשים לשטחים חקלאיים:
חוק להחמרת עונשם של פולשים לשטחים חקלאיים. עד לכינון חוק זה נחשבה פלישה לשטח חקלאי כ"חטא", על פי מדרג העבירות הפליליות, ואילו מאז כינון החוק נחשבת עבירה זו ל "עוון" .

עם שינוי הגדרת העבירה השתנה עונשה בהתאמה, והיום ניתן להטיל עד חצי שנת מאסר לפולשים לשטחים חקלאיים.

החוק עוזר להגן על אחד מסמלי הציונות המובהקים- החקלאות בישראל.

** החוק עבר בקריאה שניה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

איילת שקד : החוק להחמרת ענישה לפולשים לשטחים חקלאיים
החוק לשלילת תושבות לעוסקים בטרור:
הצעת חוק שמטרתה לאפשר שלילת תושבות של אלו העוסקים בטרור. ההצעה הוגשה לאור המצב הביטחוני הקיים בשנים האחרונות, בו רבים מבעלי תושבות הקבע היו מעורבים בפיגועים ובפעולות טרור. בעוד שהחוק כיום מאפשר לשר הפנים לשלול את אזרחותו של אדם אשר עסק בפעילות טרור לגווניה השונים, הוא אינו נותן את אותם הכלים אל מול תושב אשר הורשע באותן העבירות בדיוק.

** הצעת החוק הוגשה אך טרם קודמה לאור הקדמת הבחירות.

ח"כ אילת שקד : החוק לשלילת תושבות לעוסקים בטרור
החוק לשלילת כהונת ח"כ מסית:
הצעת החוק מבקשת לאפשר סיום כהונתו של חבר כנסת מכהן, באם יש במטרותיו או במעשיו: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

חוק יסוד הכנסת מאפשר שלילתו של מועמד או של רשימה שעונה על אחד מן הקריטריונים הנ"ל. עם זאת, החוק אינו דן בח"כ מכהן אשר פעולותיו אינן עולות בקנה אחד עם הקריטריונים לעיל.

הצעת החוק הוגשה בעקבות התבאטויותיה החריפות של ח"כ זועבי בנוגע לחטיפת שלושת הנערים, ובעקבות התבטאויותיו של ח"כ אגרביה.

** הצעת החוק הוגשה אך טרם קודמה לאור הקדמת הבחירות.

ח"כ איילת שקד : החוק לשלילת כהונת ח"כ מסית

ח"כ איילת שקד - הצעות חוק כלכליות
הצעת החוק לסימון אריזות מזון ומכלי משקה:
על פי הצעת החוק הזו, הוראות הסימון על גבי מוצרי מזון, אשר ניתנים על ידי רגולטורים שונים בינהם משרדי הבריאות, הכלכלה, החקלאות ועוד, יכנסו לתוקפם בצורה מרוכזת. זאת לעומת המצב עד היום, לפיו יצרני המזון והמשקאות נדרשו לשנות את סימון המוצרים בהתאם לדרישות משרדי הבריאות, החקלאות, הכלכלה ועוד, ללא תיאום בין הגורמים ובמועדים שונים. עניין זה השית עלויות של מאות אלפי שקלים על היצרנים וגולגל לכיסם הפרטי של הצרכנים.

** הצעת החוק עברה בקריאה שניה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

ח"כ איילת שקד: הצעת החוק לסימון אריזות מזון ומכלי משקה
הצעת חוק משק הגז הטבעי:
הצעת חוק זו מתירה למעשה לבתי הזיקוק למכור גז טבעי. עד להעברת החוק, היה קיים איסור על בתי הזיקוק בישראל מלהתחרות במכירה ושיווק בתחום הגז הטבעי.

החוק מאפשר לעוד שחקנים להשתתף במשחק, ועל ידי כך ליצור תחרות בריאה במשק.

** הצעת החוק עברה בקריאה שניה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

ח"כ איילת שקד : הצעת חוק משק הגז הטבעי
מע"מ על בסיס מזומן:
הצעת חוק המבקשת לתקן את המצב הנוכחי בו עסקים קטנים מתבקשים לשלם מע"מ בעת ביצוע העסקה, בעוד שאת תמורת העסקה הם מקבלים רק כעבור מספר חודשים, כנהוג בעסקאות "שוטף פלוס". לפי הצעת החוק בעלי עסקים יחויבו במע"מ רק אחרי קבלת התשלום על העסקה.

** הצעת החוק הוגשה והוצמדה להצעת חוק ממשלתית.

ח"כ אילת שקד | הצעת חוק מעמ על בסיס מזומן

ח"כ איילת שקד | הצעות חוק בתחום הרווחה
הצעת חוק כפר שלם והצעת חוק גבעת עמל
הצעות חוק שיזמו חברי הכנסת איילת שקד ודב חנין, ומטרתן לפסוק פיצויים לתושבי המקום בעת פינוי ביתם. חברת הכנסת שקד נמצאת בקשר הדוק עם תושבי השכונות ומשמשת כמתווכת מטעמם אל מול היזמים. תהליך התיווך ארוך ומטרתו היא לדאוג לפיצוי הגון לתושבי השכונות.

** גבעת עמל- הצעת החוק הוגשה ועברה קריאה טרומית, אך טרם קודמה לאור הקדמת הבחירות.

** כפר שלם- הצעת החוק הוגשה ועברה קריאה טרומית, אך משרד האוצר מנע קידומה.

ח"כ איילת שקד: הצעת חוק כפר שלם והצעת חוק גבעת עמל

ח"כ איילת שקד | הצעות חוק בנושאי משילות, וצביונה של המדינה
הצעת חוק הלאום
הצעת חוק יסוד אשר הוגשה על ידי ח"כ שקד, ח"כ לוין וח"כ אילטוב. מטרת ההצעה היא מתן תוקף משפטי למעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

בטיוטת הצעת החוק נכתב כי "הזכות למימוש ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי". וכן כי "מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומקיימת את זכויותיהם האישיות של כלל אזרחיה על פי דין.

** הצעת החוק עברה בממשלה.

ח"כ איילת שקד | חוק הלאום
הצעת חוק סוכני חוץ
במדינת ישראל פועלים עשרות ארגונים הזוכים למימון מצד ישויות מדיניות זרות, וזאת תמורת התחייבותם של הארגונים לקדם את האינטרסים של הישויות המדיניות הזרות. נכון להיום, לא מוטלת על ארגונים אלו חובת גילוי נאות, אשר במסגרתה עליהם להציג את עצמם ככאלה המייצגים באופן מובהק אינטרסים זרים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הישראלי. על פי ההצעה, תרומות לארגונים או לאישים, אשר מגיעות ממדינות אחרות ימוסו ולא יקבלו פטור ממס, וכן יחויבו בהגשת דו"חות שוטפים למדינה. כל עמותה אשר תקבל כספים זרים תחויב לפרסם במסמכיה הרשמיים כי היא משמשת "סוכנת חוץ".

** הצעת החוק הוגשה אך טרם קודמה לאור הקדמת הבחירות.

ח"כ איית שקד | הצעת חוק סוכני חוץ
הצעת חוק העמותות
הצעת החוק נועדה להגביל עמותות, אשר ממומנות על ידי ממשלות זרות או ארגונים במדינות זרות, ואשר במטרותיהן או במעשיהן יש אחד מן העניינים הבאים: קריאה להעמדה לדין של חיילי צה"ל בערכאות בינלאומיות, קריאה לחרם, משיכת השקעות או סנקציות על מדינת ישראל או אזרחיה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל. עמותה אשר תענה במעשיה או במטרותיה או באופן הפעולה של אחד מחברי הנהלתה על אחד מהקריטריונים הנ"ל, תהיה חייבת בשיעור מס של 45% על הכנסותיה.

** החוק עבר בוועדת שרים לחקיקה והוקפא על ידי ראש הממשלה.

ח"כ איית שקד | הצעת חוק העמותות
הצעת חוק פסקת ההתגברות
הצעת החוק פסקת ההתגברות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מבקשת לאפשר למחוקק לחוקק מחדש חוק שפסל בג"צ ברוב של 61 חברי כנסת, כהוראת שעה, ולתקופה של ארבע שנים. הצעת החוק הוגשה לאור פסילתו, בפעם השנייה, של חוק ההסתננות על ידי בג"צ, ולאור עודף המשפטיזציה הקיים כיום בישראל.

** הצעת החוק עברה בוועדת השרים לחקיקה.

ח"כ איילת שקד | הצעת חוק פסקת ההתגברות
חוק משאל עם
על פי החוק, יידרש רוב של 61 חברי כנסת על מנת לבצע פשרה טריטוריאלית בתחומי ישראל. ההצעה נועדה לעגן בחוק יסוד את החובה, הקבועה היום בחוק רגיל, לערוך משאל עם על הסכם שבמסגרתו תתקבל החלטה בדבר מסירת שטחים ריבוניים של מדינת ישראל, זאת לאחר שההסכם זכה לאישור של רוב חברי הכנסת.

**הצעת החוק עברה בקריאה שניה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

ח"כ איילת שקד : הצעת חוק משאל העם

ח"כ איילת שקד | וועדות
shaked-Committee-3

הוועדה לשוויון בנטל
כיו"ר הוועדה לשוויון בנטל נמסרה בידיי אחריות כבדה. הוטלה עליי המשימה לחוקק חוק גיוס, אשר מחד יאפשר את המשכיות לימוד התורה ועולם התורה, ומאידך ישמור על ערכי הדמוקרטיה ויסייע בהעלאת שיעור המתגייסים בקרב המגזר החרדי.

במשך שמונת חודשי העבודה על חוק הגיוס ישבתי עם מומחים בתחום: משפטנים, אנשי צבא, רבנים וכדומה, במטרה לחוקק חוק שיחליף את "חוק טל" ואשר יביא לשינוי במצב הקיים.

מטרה נוספת שעמדה לנגד עיניי , וחשובה לא פחות, הייתה שילובם של החרדים במעגל התעסוקה, כך שהחברה בישראל תהא יצרנית יותר, הכלכלה בישראל תשגשג , ושילובו של המגזר החרדי ייעשה ממקום טבעי יותר.

אנו עדים לכך שכיום יש עליה מתמדת במספר המתגייסים לצה"ל בקרב הציבור החרדי, ומקווים כי מגמה זו רק תלך ותגדל.

וועדת תעופה אזרחית
וועדת משנה של וועדת הכלכלה. הוועדה הוקמה בעקבות ההחלטה על פינוי שדה התעופה האזרחי, שדה דב, פינוי אשר צפוי להתרחש בשנתיים הקרובות.

ישנן השלכות קשות ולא מעטות לפינוי זה, ובעבודתנו בוועדה אנו מנסים למנוע את פינוי שדה התעופה כל עוד לא נמצאה חלופה הולמת.

הוועדה קיימה מספר דיונים במושב הכנסת האחרון ותפעל גם בזמן הפגרה על מנת לבחון חלופות ולקדם את הפתרון.

נוסף לאלו אני חברה בוועדות הכלכלה, הכנסת וממלאת מקום בוועדת הכספים.


ח"כ איילת שקד | שדולות בכנסת ה 19
השדולה להשבת המסתננים לארצם
בקדנציה האחרונה שימשתי יו"ר השדולה למען השבת המסתננים לארצם. הייתי בקשר הדוק עם ועד תושבי השכונות ועם שר הפנים על מנת לנסות ולהביא לפתרון בעיית המסתננים. לצערי בג"צ פסל בשנית את חוק המסתננים ונותרנו עם חוק חדש ללא שיניים. בכוונתי לפעול בכנסת הבאה לשינוי החוק.

ח"כ איילת שקד | חוק המסתננים
השדולה למען השבת פולארד
ח"כ איילת שקד | מכתב פולארד אצל הנשיא פרס

בקדנציה האחרונה עמדתי בראש השדולה למען השבת פולארד יחד עם ח"כ נחמן שי. במסגרת השדולה למען השבת פולארד ערכנו סדר פסח שנתיים ברצף למען השבתו של פולארד, נפגשנו מספר פעמים עם הנשיא פרס ואף העברנו לו מכתב הקורא לשחרורו של פולארד,החתום על ידי 106 חברי כנסת, על מנת שיעביר לנשיא אובמה. כמו כן קיימנו דיונים בשדולה ופגישות רבות על מנת להביא לשחרורו של יהונתן בהקדם. אני כולי תקווה שנצליח במלאכה בקדנציה הבאה ונשיב את פולארד הביתה בשלום.